17.9.2021., Vukovar

U Muzeju vučedolske kulture održala se konferencija projekta Arheološki park Vučedol kao uvod u zbivanja koja će uslijediti u sljedeće dvije godine. Događaj je okupio mnoštvo istaknutih lica kao i predstavnike partnera našeg projekta: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Vukovar, JU Lučka uprava Vukovar i TZ grada Vukovara. Ravnateljica Muzeja vučedolske kulture, Mirela Hutinec […]

Prvi radni sastanci u živo

Nakon potpisivanja ugovora, stručnjaci tvrtke Prospekt d.o.o. posjetili su Vučedol, Muzej vučedolske kulture i upoznali se s bogatom baštinom koju će u zajedničkoj suradnji s Muzejom i Turističkom zajednicom promovirati u sklopu Projekta. Održani su vrlo produktivni radni sastanci i razmjena informacija i materijala između svih dionika Projekta. Fokus rada je bio na razvoju vizualnog […]

Odabran vizualni identitet projekta

Prilikom analize vizualnog repozitorija na kojem se bazira Muzej vučedolske kulture u obzir su uzeti vizuali postojećeg vizualnog identiteta Muzeja vučedolske kulture, kulturološka i arheološka građa, arhitektonski projekt, krajobraz regije i sl. Rješenje se temelji na neuobičajeno posloženoj tipografiji i prepoznatljivom obrisu znaka Muzeja vučedolske kulture koji povezuje Arheološki park i tu njegovu najatraktivniju sastavnicu. […]

Muzej vučedolske kulture i Turistička zajednica grada Vukovara potpisali ugovore

Muzej vučedolske kulture, kao nositelj projekta Arheološki park Vučedol, proveo je tijekom 2020. godine s partnerom Turističkom zajednicom grada Vukovara otvoreni postupak javne nabave za usluge Promocije i vidljivosti EU projekta Arheološki park Vučedol i Promocije i vidljivosti Arheološkog parka Vučedol i njegovih sadržaja. Među 16 prijavljenih ponuditelja, odabrana je tvrtka Prospekt d.o.o. iz Rijeke […]