Odabran vizualni identitet projekta

Prilikom analize vizualnog repozitorija na kojem se bazira Muzej vučedolske kulture u obzir su uzeti vizuali postojećeg vizualnog identiteta Muzeja vučedolske kulture, kulturološka i arheološka građa, arhitektonski projekt, krajobraz regije i sl.

Rješenje se temelji na neuobičajeno posloženoj tipografiji i prepoznatljivom obrisu znaka Muzeja vučedolske kulture koji povezuje Arheološki park i tu njegovu najatraktivniju sastavnicu. Osim te poveznice, znak dobiven pojednostavljivanjem simbola današnjeg Vukovara – Vučedolske jarebice, može ugrubo prikazivati i obuhvat građevinskih zahvata u Arheološkom parku. Serifna je tipografija imanentna jednom arheološkom parku, kao što je i muzeju, a malom, crvenom intervencijom bitno je olakšana čitljivost slova Č. Crvena je boja također poveznica između Parka i Muzeja.

U konačnici smo dobili kreativan, zanimljiv i moderan vizualni identitet. U velikom se naime broju stručnih članaka o najbitnijim trendovima u dizajniranju logotipa u 2021. godini između ostalog navode minimalizam, odnosno čista i pojednostavljena rješenja; preklapajući elementi; elegantne tanke linije te neuobičajeni raspored elemenata koji privlači pažnju. Sve se to može pronaći u izabranom rješenju vizualnog identiteta projekta kojeg je za nas izradila partnerska agencija Prospekt iz Rijeka s kojom surađujemo na poslovima promocije i vidljivosti Arheološkog parka Vučedol i njegovih sadržaja.