O projektu

Arheološki lokalitet Vučedol nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, 4 kilometra nizvodno od Vukovara.


Projekt će se sastojati od više aktivnosti koje obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju samog arheološkog lokaliteta, komunalne i ugostiteljske infrastrukture te turističku promociju cijelog zahvata na površini od oko 28,4 ha.

Ciljevi i
očekivani rezultati

Cilj ovog projekta je značajno doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije.


Izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol (AP) kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja pri obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povijesne baštine na prostoru parka.

Provedbom navedenih aktivnosti
stvorit će se jedinstvena cjelina šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sportsko-rekreativni centar.

Kontekst vučedolske kulture koristit će se u projektu kao osnovni motiv za organizaciju aktivnosti, definiranje sadržaja i promocije stručne i studentske razmjene.

Sve navedeno, u konačnici, utjecat će na globalnu vidljivost Arheološkog parka Vučedol kao turističko – kulturne destinacije.

 

 

Add Your Heading Text Here

Ciljane skupine

Ciljane skupina projekta su građani grada Vukovara i okolice, izletnici i turisti iz regije i ostatka države, susjednih država, Europe i svijeta koji prolaze ili ciljano dolaze u Vukovar, kulturni djelatnici, studenti, znanstvenici i učenici dok u neizravne ciljne skupine spadaju pružatelji usluga i proizvođači dobara u turizmu i/ili
povezanih s turizmom.

Specifični ciljevi projekta su:

1.
Očuvanje arheološkog lokaliteta Vučedol

2.
Obogaćivanje kulturne (arheološke) i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol

3.
Značajni doprinos društveno-ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života u regiji

17.9.2021., Vukovar

U Muzeju vučedolske kulture održala se konferencija projekta Arheološki park Vučedol kao uvod u zbivanja koja će uslijediti u sljedeće dvije godine. Događaj je okupio

Prvi radni sastanci u živo

Nakon potpisivanja ugovora, stručnjaci tvrtke Prospekt d.o.o. posjetili su Vučedol, Muzej vučedolske kulture i upoznali se s bogatom baštinom koju će u zajedničkoj suradnji s

Odabran vizualni identitet projekta

Prilikom analize vizualnog repozitorija na kojem se bazira Muzej vučedolske kulture u obzir su uzeti vizuali postojećeg vizualnog identiteta Muzeja vučedolske kulture, kulturološka i arheološka

Ukupna vrijednost projekta:

117.299.998,51 kn

Bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (85%):

99.704.998,72 kn

Razdoblje provedbe projekta:
1.srpnja 2016. godine – 1. lipnja 2022. godine

Kontakt za više informacija: info@vucedol.hr